Painting | Russian Art Center

THE COLLECTION

Soviet painting —
Painting

Yuon Konstantin Fedorovich (1875-1958)
Jubilant day. Izmailovo
1952 год
Zherdzicki Yevgeny Fedorovic) (b.1928), Konstantinopolsky Adolf Markovich (1923-1993)
Join the fight against child neglect!
1959 год
Unknown author
Athlete
Mid-twentieth century
Accuratov Konstantin Vasilyevich (1887-1976)
Portrait of I.V. Stalin
1950–1960-s
Balsamov Sergey Parmynovich (1906-1983)
New soviet people
First half of the XX century
Kostenko Elena Mikhailovna (1926-2019)
Portrait of the Farm Calf «Forest Meadows» by M. Ilyeshenko
1954
Kostenko Elena Mikhailovna (1926-2019)
Postwoman
1954
Tkachev Alexey Petrovich (b.1925), Tkachev Sergey Petrovich (р.1922)
Planes fly
Mid ХХ century
Tkachev Alexey Petrovich (b.1925), Tkachev Sergey Petrovich (р.1922)
Millennium of Baptism of Russia
1988
Aralov Vladimir Nikolaevich (1893-1972)
View from Podol on the Trinity – Sergius Lavra in the beginning of XX century
Second third of the 20th century
Aralov Vladimir Nikolaevich (1893-1972)
Assumption Cathedral. Zagorsk
Year 1949
Savchenkova Mariya Vladimirovna (1917-2017)
Maternity call
1955
Savchenkova Mariya Vladimirovna (1917-2017)
Maternity hospital. Sketch
Year 1940
Kostin Mikhail Alexeevich (1918-1972)
Phone conversation
1964
Skubko-Karpas Lyudmila Lvovna (1923-2012), Skubko Sergey Mikhailovich (1922-2007)
Letter
1950-s
Skubko-Karpas Lyudmila Lvovna (1923-2012)
Flowers
Year 1954
Serov Vladimir Alexandrovich (1910-1968)
Homework
1956
Serov Vladimir Alexandrovich (1910-1968)
Still life with barrel and vegetables
1950-s
Chulovich Viktor Nikolaevich (1922-1994)
Moscow Yard. Big Hockey
1961
Stozharov Vladimir Fedorovich (1926-1973)
Gingerbread rows. Kostroma
1956
Stozharov Vladimir Fedorovich (1926-1973)
Windy day. Yaroslavl
1956
Popkov Victor Efimovich (1932-1974)
A girl with chamomile
1968 - 1969
Mylnikov Andrey Andreevich (1919-2012)
Naked
1961
Vorobieva Nadezhda Dmitrievna (1924-2011)
To the skating rink
1960
Sergeeva Nina Alekseevna (1921-2018)
Figure skaters
1952
Petrov-Maslakov Vsevolod Mikhaylovich (b.1930)
Arable land
1956
Baskakov Nikolay Nikolayevich (1918-1993)
Guitar player
1948
Baskakov Nikolay Nikolayevich (1918-1993)
Vocation. Portrait of the girl
1970-s
Proshlyakov Sergey Petrovich (1924-1996)
Portrait of his son
1966
Ponomarev Nikolay Afanasievich (1917-1997)
In the office
1958
Kats Iliya Lvovich (1908-1992)
City-Hero Leningrad
1957
Pushnin Alexandr Tikhonovich (1921-1991)
Pioneer oath
1960-s
Makarov Alexey Ivanovich (1913-1992)
Violator
1950-s
Lyubimov Alexandr Mikhailovich (1879-1955)
Kirov’s meeting at the plant
1936
Khaimov Yakov Markovich (1914-1991)
Football match in the village
1956
Bubnov Aleksandr Pavlovich (1908-1964)
End of the work day
Second half of the 1950s
Orlov Alexey Ivanovich (1921-1983)
Behind the district newspaper. Sketch
Udaltsova Nadezhda Andreevna (1886-1961)
Still life
1937
Kozochkin Nikolay Sergeevich (1889-1961)
Still life with flowers and fruits
1953
Lelikov Aleksandr Yakovlevich (1916-1984)
To world peace!
1954
Domashnikov Boris Fedorovich (1924-2003)
Osinnik. May lace
1970-s
Domashnikov Boris Fedorovich (1924-2003)
In the Pskov
1970
Vitman Irina Ivanovna (1916-2012)
After shift
1961
Vitman Irina Ivanovna (1916-2012)
In the shower
1962
Penushkin Yury Ivanovich (1935-2021)
Workshop girl
1980
Vikulov Vasily Ivanovich (1904-1971)
Red peonies
1963
Modorov Fedor Alexandrovich (1890-1967)
Still life with roses and apples
1966
Matushevsky Yury Vladimirovich (1930-1999)
Suzdal
1967
Matushevsky Yury Vladimirovich (1930-1999)
On the Tverse River
Second half of the XX century
Matushevsky Yury Vladimirovich (1930-1999)
Fishing boats
1970
Britov Kim Nikolaevich (1925-2010)
Souk corner
1959
Britov Kim Nikolaevich (1925-2010)
Before the storm
1973
Britov Kim Nikolaevich (1925-2010)
Trivogino, old town
1962
Ossovsky Petr Pavlovich (1925-2015)
Izborskie plates
Year 1973
Ossovsky Petr Pavlovich (1925-2015)
Landscape with boats
1973
Petrov Vladimir Mitrofanovich (1920-1997)
Construction of hydroelectric power station
Year 1970
Автор неизвестен
Denis’s dream
1972 yr.
Автор неизвестен
V.I. Lenin in the autumn forest
1970-s
Автор неизвестен
Mother
1981 yr.
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Church in Ciganeshti
1969
Tsikunov Grigory Grigorievich (1943-2023)
V.I. Lenin
1979
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Frost and sun
1983
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Winter
1981 год
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Oredeje Evening. Birth of the Month
1986
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Ista River. Raspberry water
1986
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Suvorov Oak near Bender
1990
Schipachev Lev Stepanovich (1926-2001)
Sports for brave people. Motorcycle racing
1973-е
Zhilinsky Dmitry Dmitrievich (1927-2015)
Lilies and the Book
1991
Zhilinsky Dmitry Dmitrievich (1927-2015)
Interior Flowers
2008
Zhemerikin Vyacheslav Fedorovich (1942-2005)
Female Portrait (Valya)
1973
Zhemerikin Vyacheslav Fedorovich (1942-2005)
Self-portrait
1976
Fattakhov Lotfulla Abdulmenovich (1918-1981)
Fans
1956
Shirokova Inna Alexeevna (1937-2019)
Girls
1960
Shirokova Inna Alexeevna (1937-2019)
Svetlana
Year 1980
Shirokova Inna Alexeevna (1937-2019)
Sculpture workshop
1976
Glazunov Iliya Sergeevich (1930-2017)
Prince Igor
1980
Glazunov Iliya Sergeevich (1930-2017)
Russian beauty
1970-s
Obrosov Igor Pavlovich (1930-2010)
Portrait of the actress O. S.
1974
Nurenberg Amshey Markovich (1887-1979)
Hockey match
1959
Burin Lev Nikolaevich (1943-2018)
First ice
1969
Teterin Viktor Kuzmich (1922-1991)
Poppy against the yellow wall
1964
Tyulenev Vitaly Ivanovich (1937-1997)
False string
1982
Antipova Evgenia Petrovna (1917-2009)
Bouquet of summer flowers
1963
Antipova Evgenia Petrovna (1917-2009)
Shoe workshop
1980-s
Kabachek Leonid Vasilievich (1924-2002)
Fish port in Kaliningrad
1983
Yakovlev Andrey Alexeevich (1934-2012)
Tea party (from the series «Chukotka»)
1978
Okorokov Boris Vladimirovich (1933-2005)
End of the Short North Summer
1984
Fadin Igor Vasilievich (1939-2008)
Winter walk
1980s
Fadin Igor Vasilievich (1939-2008)
Winter Walk
1980s
Fadin Igor Vasilievich (1939-2008)
Volkhov. Winter Day
Year 1983
Myasnikova Anastasiya Sergeevna (1905-1988)
June bouquet
1950-s
Zernova Ekaterina Sergeevna (1900-1995)
Sliced pumpkin
1982
Lavrenko Boris Mikhailovich (1920-2001)
On a tray
1970-s
Polyakov Valentin Ivanovich (1915-1977)
In Pansies
Year 1952
Shurpin Fedor Savvich (1904-1972)
On the front porch
1947 год
Grishin Gennady Petrovich (1932-2009)
Time waits for no one
Year 1957
Gorsky Vladimir Iliich (1923-2008)
Cheboksary – Harbor
Year 1959
Grishin Gennady Petrovich (1932-2009)
Portrait of Mahov the Watchman
Year 1977
Grishin Gennady Petrovich (1932-2009)
Up the stairs
Year 1999
Grishin Gennady Petrovich (1932-2009)
Return
Year 1995
Автор неизвестен
Still life with asters
Year 1968
Romas Yakov Dorofeevich (1902-1969)
Untitled
1968 год
Nevzgodin Anatoly Nikiforovich (1932-2013)
Before the start
1982
Unknown author
Untitled
Year 1958
Titov Yaroslav Viktorovich (1906-2000)
Football, scoring a goal
Year 1965
Unknown author
Young generation. «Электросила» Factory
1958 год
Titov Yaroslav Viktorovich (1906-2000)
Football, at the goal
Year 1986
Sholokov Boris Anatolievich (1919-2003)
Bath
1950 год
Yerofeyev Vasily Ivanovich (1937-2020)
Golden autumn
1985-1991 гг.
Chaynikov Grigory Leontievich (1960-2008)
Belated spring
1990
Nechitaylo Vasily Kirillovich (1915-1980)
Lyuba
1950s
Titov Anatoly Mikhailovich (1935-2015)
Tanya’s pet
Year 1962
Morozov Nikolay Sidorovich (1924-2012)
Young talent
Year 1950
Belousov Peter Petrovich (1912-1989)
Portrait of Valery Pavlovich Chkalov
Year 1953