Soviet painting | Russian Art Center

THE COLLECTION

Soviet painting

Yuon Konstantin Fedorovich (1875-1958)
Jubilant day. Izmailovo
1952 год
Zherdzicki Yevgeny Fedorovic) (b.1928), Konstantinopolsky Adolf Markovich (1923-1993)
Join the fight against child neglect!
1959 год
Antonchenko Anatoliy Antonovich (1912-1977)
Glory to the Union of Soviet Socialist Republics!
1962
Volkov Nikolay Nikolaevich (1897-1974)
I.V. Stalin and A.M. Gorky
1930-s
Unknown author
Athlete
Mid-twentieth century
Accuratov Konstantin Vasilyevich (1887-1976)
Portrait of I.V. Stalin
1950–1960-s
Balsamov Sergey Parmynovich (1906-1983)
New soviet people
First half of the XX century
Kostenko Elena Mikhailovna (1926-2019)
Portrait of the Farm Calf «Forest Meadows» by M. Ilyeshenko
1954
Kostenko Elena Mikhailovna (1926-2019)
Postwoman
1954
Tkachev Alexey Petrovich (b.1925), Tkachev Sergey Petrovich (р.1922)
Planes fly
Mid ХХ century
Tkachev Alexey Petrovich (b.1925), Tkachev Sergey Petrovich (р.1922)
Millennium of Baptism of Russia
1988
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Berth in Baltiysk
1948
Aralov Vladimir Nikolaevich (1893-1972)
View from Podol on the Trinity – Sergius Lavra in the beginning of XX century
Second third of the 20th century
Aralov Vladimir Nikolaevich (1893-1972)
Assumption Cathedral. Zagorsk
Year 1949
Savchenkova Mariya Vladimirovna (1917-2017)
Maternity call
1955
Savchenkova Mariya Vladimirovna (1917-2017)
Maternity hospital. Sketch
Year 1940
Kostin Mikhail Alexeevich (1918-1972)
Phone conversation
1964
Skubko-Karpas Lyudmila Lvovna (1923-2012), Skubko Sergey Mikhailovich (1922-2007)
Letter
1950-s
Skubko-Karpas Lyudmila Lvovna (1923-2012)
Flowers
Year 1954
Serov Vladimir Alexandrovich (1910-1968)
Homework
1956
Serov Vladimir Alexandrovich (1910-1968)
Still life with barrel and vegetables
1950-s
Chulovich Viktor Nikolaevich (1922-1994)
Moscow Yard. Big Hockey
1961
Stozharov Vladimir Fedorovich (1926-1973)
Gingerbread rows. Kostroma
1956
Stozharov Vladimir Fedorovich (1926-1973)
Windy day. Yaroslavl
1956
Popkov Victor Efimovich (1932-1974)
A girl with chamomile
1968 - 1969
Mylnikov Andrey Andreevich (1919-2012)
Naked
1961
Vorobieva Nadezhda Dmitrievna (1924-2011)
To the skating rink
1960
Sergeeva Nina Alekseevna (1921-2018)
Figure skaters
1952
Petrov-Maslakov Vsevolod Mikhaylovich (b.1930)
Arable land
1956
Baskakov Nikolay Nikolayevich (1918-1993)
Guitar player
1948
Baskakov Nikolay Nikolayevich (1918-1993)
Vocation. Portrait of the girl
1970-s
Proshlyakov Sergey Petrovich (1924-1996)
Portrait of his son
1966
Ponomarev Nikolay Afanasievich (1917-1997)
In the office
1958
Kats Iliya Lvovich (1908-1992)
City-Hero Leningrad
1957
Pushnin Alexandr Tikhonovich (1921-1991)
Pioneer oath
1960-s
Makarov Alexey Ivanovich (1913-1992)
Violator
1950-s
Lyubimov Alexandr Mikhailovich (1879-1955)
Kirov’s meeting at the plant
1936
Khaimov Yakov Markovich (1914-1991)
Football match in the village
1956
Bubnov Aleksandr Pavlovich (1908-1964)
End of the work day
Second half of the 1950s
Orlov Alexey Ivanovich (1921-1983)
Behind the district newspaper. Sketch
Udaltsova Nadezhda Andreevna (1886-1961)
Still life
1937
Kozochkin Nikolay Sergeevich (1889-1961)
Still life with flowers and fruits
1953
Lelikov Aleksandr Yakovlevich (1916-1984)
To world peace!
1954
Domashnikov Boris Fedorovich (1924-2003)
Osinnik. May lace
1970-s
Domashnikov Boris Fedorovich (1924-2003)
In the Pskov
1970
Vitman Irina Ivanovna (1916-2012)
After shift
1961
Vitman Irina Ivanovna (1916-2012)
In the shower
1962
Penushkin Yury Ivanovich (1935-2021)
Workshop girl
1980
Vikulov Vasily Ivanovich (1904-1971)
Red peonies
1963
Modorov Fedor Alexandrovich (1890-1967)
Still life with roses and apples
1966
Matushevsky Yury Vladimirovich (1930-1999)
Suzdal
1967
Matushevsky Yury Vladimirovich (1930-1999)
On the Tverse River
Second half of the XX century
Matushevsky Yury Vladimirovich (1930-1999)
Fishing boats
1970
Britov Kim Nikolaevich (1925-2010)
Souk corner
1959
Britov Kim Nikolaevich (1925-2010)
Before the storm
1973
Britov Kim Nikolaevich (1925-2010)
Trivogino, old town
1962
Ossovsky Petr Pavlovich (1925-2015)
Izborskie plates
Year 1973
Ossovsky Petr Pavlovich (1925-2015)
Landscape with boats
1973
Petrov Vladimir Mitrofanovich (1920-1997)
Construction of hydroelectric power station
Year 1970
Автор неизвестен
Denis’s dream
1972 yr.
Автор неизвестен
V.I. Lenin in the autumn forest
1970-s
Автор неизвестен
Mother
1981 yr.
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Church in Ciganeshti
1969
Tsikunov Grigory Grigorievich (1943-2023)
V.I. Lenin
1979
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Frost and sun
1983
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Winter
1981 год
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Oredeje Evening. Birth of the Month
1986
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Ista River. Raspberry water
1986
Shcherbakov Boris Valentinovich (1916-1995)
Suvorov Oak near Bender
1990
Schipachev Lev Stepanovich (1926-2001)
Sports for brave people. Motorcycle racing
1973-е
Zhilinsky Dmitry Dmitrievich (1927-2015)
Lilies and the Book
1991
Zhilinsky Dmitry Dmitrievich (1927-2015)
Interior Flowers
2008
Zhemerikin Vyacheslav Fedorovich (1942-2005)
Female Portrait (Valya)
1973
Zhemerikin Vyacheslav Fedorovich (1942-2005)
Self-portrait
1976
Fattakhov Lotfulla Abdulmenovich (1918-1981)
Fans
1956
Shirokova Inna Alexeevna (1937-2019)
Girls
1960
Shirokova Inna Alexeevna (1937-2019)
Svetlana
Year 1980
Shirokova Inna Alexeevna (1937-2019)
Sculpture workshop
1976
Glazunov Iliya Sergeevich (1930-2017)
Prince Igor
1980
Glazunov Iliya Sergeevich (1930-2017)
Russian beauty
1970-s
Obrosov Igor Pavlovich (1930-2010)
Portrait of the actress O. S.
1974
Nurenberg Amshey Markovich (1887-1979)
Hockey match
1959
Burin Lev Nikolaevich (1943-2018)
First ice
1969
Teterin Viktor Kuzmich (1922-1991)
Poppy against the yellow wall
1964
Tyulenev Vitaly Ivanovich (1937-1997)
False string
1982
Antipova Evgenia Petrovna (1917-2009)
Bouquet of summer flowers
1963
Antipova Evgenia Petrovna (1917-2009)
Shoe workshop
1980-s
Kabachek Leonid Vasilievich (1924-2002)
Fish port in Kaliningrad
1983
Yakovlev Andrey Alexeevich (1934-2012)
Tea party (from the series «Chukotka»)
1978
Okorokov Boris Vladimirovich (1933-2005)
End of the Short North Summer
1984
Fadin Igor Vasilievich (1939-2008)
Winter walk
1980s
Fadin Igor Vasilievich (1939-2008)
Winter Walk
1980s
Fadin Igor Vasilievich (1939-2008)
Volkhov. Winter Day
Year 1983
Myasnikova Anastasiya Sergeevna (1905-1988)
June bouquet
1950-s
Zernova Ekaterina Sergeevna (1900-1995)
Sliced pumpkin
1982
Lavrenko Boris Mikhailovich (1920-2001)
On a tray
1970-s
Polyakov Valentin Ivanovich (1915-1977)
In Pansies
Year 1952
Shurpin Fedor Savvich (1904-1972)
On the front porch
1947 год
Grishin Gennady Petrovich (1932-2009)
Time waits for no one
Year 1957
Gorsky Vladimir Iliich (1923-2008)
Cheboksary – Harbor
Year 1959
Grishin Gennady Petrovich (1932-2009)
Portrait of Mahov the Watchman
Year 1977
Grishin Gennady Petrovich (1932-2009)
Up the stairs
Year 1999
Grishin Gennady Petrovich (1932-2009)
Return
Year 1995
Автор неизвестен
Still life with asters
Year 1968
Romas Yakov Dorofeevich (1902-1969)
Untitled
1968 год
Nevzgodin Anatoly Nikiforovich (1932-2013)
Before the start
1982
Unknown author
Untitled
Year 1958
Titov Yaroslav Viktorovich (1906-2000)
Football, scoring a goal
Year 1965
Unknown author
Young generation. «Электросила» Factory
1958 год
Titov Yaroslav Viktorovich (1906-2000)
Football, at the goal
Year 1986
Sholokov Boris Anatolievich (1919-2003)
Bath
1950 год
Yerofeyev Vasily Ivanovich (1937-2020)
Golden autumn
1985-1991 гг.
Chaynikov Grigory Leontievich (1960-2008)
Belated spring
1990
Nechitaylo Vasily Kirillovich (1915-1980)
Lyuba
1950s
Titov Anatoly Mikhailovich (1935-2015)
Tanya’s pet
Year 1962
Morozov Nikolay Sidorovich (1924-2012)
Young talent
Year 1950
Belousov Peter Petrovich (1912-1989)
Portrait of Valery Pavlovich Chkalov
Year 1953
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
View of the temple
Yr. 1960
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Selfportrait
70th. XX century
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Sand castles
1958
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
City view with red fence
1950-s.
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Rainy evening
Yr. 1953
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Rainy evening
Yr. 1953
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Admiralty Embankment
Yr. 1956
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Country life
1950
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
The Rain
Yr. 1959
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
At the children’s music school
Yr. 1957
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Trip to Moscow
1950-s.
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Along the avenue
1960-s.
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Bolshoi Theatre in the mid-20th century
1950-s.
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Portrait of a Woman
Yr. 1950
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
View of Moscow
1950-s.
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Women at the kiosk
The middle of the 20th century
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Behind the piano
Yr. 1955
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
View of the History Museum
Yr. 1952
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Behind the sewing
Yr. 1953 год
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
View of the Soviet Foreign Ministry building
Yr. 1959
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Filling the tractor. Changing the tractor driver
Yr. 1935
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
History Museum on Red Square
1950s
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
To the mausoleum
Yr. 1970
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Speedboats on the river
Yr. 1945
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Leningrad station
Yr. 1957
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Summer rain at Kirovsky Gate
Yr. 1961
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Summer Garden in Leningrad
The middle of the 20th century
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Nurse
Yr. 1954
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Milkmaid
The middle of the 20th century
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Courage. From the series ” Leningrad in the blockade”
Yr. 1974
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Current
Yr. 1954
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Vegetable stand
Mid-twentieth century
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
The first days of the war. From the series ” Leningrad in the blockade”
Yr. 1970
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Portrait of Lev Oshanin
Yr. 1967
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Portrait of the unknown in the hat
1950s.
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Portrait of a weaver M.P.Turikova
Yr. 1949
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
The last year of the war
1945/1972 yrs.
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Karl Marx Avenue in Moscow
Yr. 1967
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Fishers
Yr. 1950
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Fisher
Yr. 1950
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Woman sitting
1950s
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Horse races
Yr. 1938
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Through the trees
Yr. 1940
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Old riverman
Yr. 1953
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Shipbuilding
Yr. 1946
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Theatre square
Yr. 1961 год
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Torpedo boat on the Dange River
Yr. 1945
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Tourists to the Crimea
Yr. 1961
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Gorky Street on the eve of the 50th anniversary of October
Yr. 1967
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
The Morning
Year 1941
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Morning in the port. Baltiysk
1948 год
Boim Solomon Samsonovich (1899-1978)
Plasterers
Mid ХХ c.
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Lumberjacks
1948 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Herd of cows in the meadow
1947 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Market
1950 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
View of the Leningrad railway station in Moscow
1950-е гг.
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Railway station
1958 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
News from the front. Radio in the village
1942 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Mayakovsky Square on November 7th
1961 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Sailors and soldiers
1942 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Construction site
1950-е гг.
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Baker
1959 yr.
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Portrait of a Woman
1927 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Market
1952
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
At the Petrovsky Gate
1958 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Milkman
1952
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Kremlin in winter
1958 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Hockey game
1950-s
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Gorky street
1961
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
25 October Street
1961 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Christmas tree at the Bolshoi Theatre
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
March Day
1949 год
Deineko Olga Konstantinovna (1897-1970)
Morning of the capital
1949 год
Troshin Nikolay Stepanovich (1897-1990)
View on the Vodoprazplatnoy Tower of the Moscow Kremlin
1946 год
Troshin Nikolay Stepanovich (1897-1990)
View on Konstantino-Eleninskaya Tower of the Moscow Kremlin
1946 год
Troshin Nikolay Stepanovich (1897-1990)
View on the Church of Blessed Basil and the Spassky Tower of the Moscow Kremlin
1946 год
Bruni Ivan Lvovich (1920-1995)
Grossfriedrichsdorf
1945 год
Bruni Ivan Lvovich (1920-1995)
Crossing guard
1945 год
Shishlovsky Nikolay Alexandrovich (1907-1984)
Pavilion of VDNH
1954 - 1956 years.
Viktorov Sergey Pavlovich (1916-1977)
Village council
1930-е г.г.
Ershov Yury Sergeevich (1927-2008)
Leninabad
1954 год
Luzgin Petr Vasilievich (1906-1985)
Glory to the heroes of socialist labor!
до 1956 года
Solomin Nikolay Konstantinovich (1916-1999)
At the flag
до 1956 года
Tarakanov Lavr Ivanovich (1905-1988)
Football Game
1950 год
Ukhanov, Boris Alekseevich (1903-1974)
By the newspaper window
Year 1936
Tarakanov Lavr Ivanovich (1905-1988)
Football in the pioneer camp
1950-е гг.